Koopovereenkomst woning moet schriftelijk

De aankoop van een huis, appartement of een vakantiewoning door een particulier moet sinds 1 september 2003 schriftelijk worden vastgelegd. Voor de aankoop van landerijen of bedrijfsonroerend goed is een schriftelijk koopovereenkomst niet noodzakelijk. Ook is een schriftelijke overeenkomst niet vereist indien de koper een ondernemer is.

In de koopovereenkomst leggen verkoper en koper vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper. Verder dient de verkoper informatie over het huis te geven. De koper dient op zijn beurt zijn wensen over het gebruik ervan duidelijk aan te geven. Na ondertekening van de koopakte ontvangt de koper een exemplaar daarvan.

Vervolgens heeft de koper van een (vakantie)woning 3 dagen bedenktijd. In deze periode kan hij zonder opgave van redenen de verkoper berichten dat hij afziet van de koop en wordt de koopovereenkomst ontbonden. Een kortere bedenktijd van 3 dagen is niet toegestaan een langere wel. Dit is een bescherming voor de koper tegen een overhaaste aankoop.

Elke koopovereenkomst van een onroerende zaak kan worden ingeschreven bij het kadaster. Deze inschrijving bescherm de koper tegen onheil van de kant van de verkoper. Denk bijvoorbeeld aan een faillissement, beslag op de woning of een dubbele verkoop. De werking van de inschrijving is beperkt tot 6 maanden.
Voor inschrijving van de koopovereenkomst is de tussenkomst van de notaris noodzakelijk.

Hoewel een koopovereenkomst in de praktijk vaak door makelaars wordt opgesteld is het uiteraard ook mogelijk dat wij u behulpzaam zijn hij het opstellen van een koopovereenkomst.


Voorlopige koopakte is bindend

Mondelinge afspraken zijn doorgaans net zo bindend als schriftelijk vastgelegde overeenkomsten. Uitzondering is de koop van een huis. Daar hebt u als u een particuliere koper bent een schriftelijke koopovereenkomst voor nodig. Zonder dat is de koop niet geldig. Deze regel is ingevoerd om u, als (vaak onervaren) particuliere koper, voldoende duidelijkheid te geven en te beschermen tegen professionele partijen.

Maar, wie A zegt, moet ook B zeggen. Als u een bieding doet, bijvoorbeeld een bod gelijk aan de vraagprijs en verder geen voorwaarden stelt, zou de verkoper er van uit kunnen gaan dat u overeenstemming hebt met elkaar. In juridische termen zou er sprake zijn van wilsovereenstemming. De verkoper mag dan van u verwachten dat u meewerkt aan het opstellen van een schriftelijke koopovereenkomst. Of de rechter het daarmee eens is hangt af van de omstandigheden. Er is nog niet zoveel jurisprudentie op dit gebied.

Hoe dan ook, uiteindelijk moet er een schriftelijke koopovereenkomst zijn om de transportakte te kunnen opmaken en het huis daarmee eigendom van de koper te maken. Na het tekenen van de koopovereenkomst hebt u wel nog drie dagen bedenktijd. In die periode kunt u nog zonder boete of kosten onder de koop uit komen. Daarna bent u er aan gebonden tenzij er nog ontbindende voorwaarden voor de financiering van toepassing zijn.
Wilt u na de drie dagen bedenktijd nog van de overeenkomst af, dan is dit doorgaans lastig en kan resulteren in het moeten betalen van een boete en/of schadevergoeding aan de verkoper.

Wilt u voorkomen dat een verkoper na ondertekening van de koopovereenkomst het huis nog aan iemand anders verkoopt voor een fors hogere prijs? Laat dan de koopovereenkomst door ons inschrijven in het Kadaster. Als de koop is ingeschreven, bent u beschermd, bijvoorbeeld tegen beslagleggers ten laste van de verkoper of faillissement van de verkoper. De verkoper kan na inschrijving van de koopovereenkomst het huis binnen een periode van zes maanden niet aan een ander leveren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.